Värderingar och föredrag om konst och konsthantverk

Välkommen till Kammaren!

Ett föräldrahem behöver skingras. Vart ska föremålen ta vägen? Vad är de värda? Hur kan jag avyttra dem på bästa sätt? 

Med detta kan jag hjälpa till. Jag kan göra en aktuell marknadsvärdering av tingen och jag kan bistå med råd och anvisningar i praktiska frågor.

En annan gång är Olyckan framme! En kär ägodel går i bitar! Som oberoende värderingsman hjälper jag Dig med försäkringsfrågan. 

"Det finns många situationer då Du behöver professionell hjälp med att ta hand om Dina ägodelar ur ett värderingsperspektiv."

Ibland är läget akut, en försäljning måste till, andra gånger handlar det om att ta hand om föremålen över tid. Oavsett situation så kan vi tillsammans hitta lösningar som jag tror Du har glädje och nytta av!

Detta är basen i Kammarens arbete. Vad jag mer kan bidraga med ser Du längre ned på sidan. Mer kommer!.

Pia Staël von Holstein